Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací V pořádku

Blíží se zápisy do prvních tříd. Jsou na ně vaše děti dostatečně zralé?

29.01.2019 Čtení pro radost

Všichni rodiče mají tendence srovnávat své ratolesti s ostatními dětmi nebo vývojovými tabulkami. Dělá vám vrásky Anička od sousedů, která už v šesti letech přečetla celou Martínkovu čítanku? Nebo Honzík, který seká malou násobilku, jak když bičem mrská? Zažeňte všechny své obavy z toho, že vaše dítě není dost dobré, a podívejte se na něj co možná nejobjektivnějším okem spolu s dětskou psycholožkou Janou Růžičkovou. Právě pro ni je v rámci práce v Pedagogicko-psychologické poradně posuzování školní zralosti předškoláků denním chlebem.

 
Stejně jako většina živočišných tvorů, i my lidé učíme své děti všechno, co jsme se sami během života naučili. Děláme to přirozeným způsobem a probouzíme v nich zvídavost a chuť objevovat a poznávat. To samé se týká i rozvoje našich dětí v rámci školní zralosti a předškolní přípravy, v níž jsou klíčové kreativita a hravost rodičů, pravidelnost a časová nenáročnost. Předškolní příprava rozhodně neznamená vojenský dril! 
 
Každé dítě je jiné
 
Některé krásně kreslí, ale plete si pravou a levou stranu. Jedno dokáže vše dokonale spočítat a další má vyřídilku, kterou by mu záviděl jakýkoli tiskový mluvčí. Někteří předškoláci jsou rychlí až zbrklí, jiní naopak pomalí a pečliví. Proto je musíme vnímat jako komplexní lidské bytosti se všemi jejich silnými a slabými stránkami. Pravidlem bývá, že to, co nám jde, děláme rádi a často, a tím pádem se v té oblasti ještě více rozvíjíme. Vtip je v tom, jak naše děti motivovat k aktivitám, které mezi jejich silné stránky nepatří. Především oceňujte i sebemenší pokrok, váš potomek se tak naučí překonávat překážky a zacílit své úsilí.
 
Poznejte oblasti školní zralosti
 
Do školní zralosti zahrnujeme různé oblasti – od tělesné zralosti a fyzického zdraví přes zralost centrální nervové soustavy související s funkčními oblasti mozku a nervových drah až po emoční, sociální a pracovní zralost dítěte. Při posuzování každého předškoláčka je pro mě zásadní porovnat aktuální obraz dítěte s předpokladem, jak zvládne jednotlivé nároky školní výuky. Přece jen nám záleží na tom, aby děti ve škole prospívaly, byly úspěšné a spokojené.
 
Na které oblasti školní zralosti se v poradně zaměří?
 
 1. Tělesná zralost – celkový fyzický stav organismu dítěte a jeho fyzické zdraví
 2. Kognitivní (poznávací) zralost, do níž patří:
  • Jemná motorika a na to navázaná vizuomotorika a grafomotorika
  • Hrubá motorika
  • Zrakové vnímání
  • Sluchové vnímání
  • Předmatematické představy
  • Vnímání času a prostoru
  • Řeč
 3. Emoční a sociální zralost, samostatnost a sebeobsluha
 4. Pracovní zralost a pozornost
 
 
Jak poznáte, že je vaše dítě připravené do školy?
 
Aby byly vaše ratolesti spokojené a prospívaly ve škole, měli byste mít přehled o úrovni jejich školní připravenosti. Existuje celá řada publikací a na internetu pak informací o tom, co by takový předškolák měl zvládat. Určitě oslovte i paní učitelky v mateřské škole, přece jen jsou s vaším dítětem denně v kontaktu a mají srovnání s ostatními dětmi. Další instancí je Pedagogicko-psychologická poradna, která má školku, do níž váš potomek dochází, v péči. 
 
 
Cvičit, nebo necvičit?
 
Pravděpodobně vám z odborného posouzení vyplynou oblasti, ve kterých je váš předškolák v normě až nadprůměrný, ale i oblasti, v nichž je částečně oslabený. A právě tyhle dovednosti můžete společně procvičovat. Například, když vaše dítě nedokáže rozpoznat první hlásku ve slově, pravidelným cvičením můžete rozvíjet části mozku, v nichž se tyto podněty zpracovávají. O tři měsíce později si už se svým dítětem bez problému zahrajete slovní fotbal.
 
V rámci předškolní přípravy probíhá v každé mateřské škole intenzivní rozvoj předškoláků v oblastech školní zralosti. Nicméně doporučuji to všechno nenechávat jen na školce. Když se do těchto příprav pustíte i vy, a to navíc formou hry, čeká vás příjemně strávený společný čas. Vaše ratolest se navíc poprvé setká s povinnostmi a úkoly, které se brzy stanou součástí jeho běžného života. Slovní hry můžete provádět i cestou do školky nebo při koupání. Brzy uvidíte, že si o ně vaše děti začnou samy říkat!
 
Netrapte se odkladem
 
O odkladu školní docházky by měli rozhodovat lidé, kteří jsou s dítětem v každodenním kontaktu, a dále poradenský pracovník ze školského poradenského zařízení, nejčastěji z Pedagogicko-psychologické poradny. Pokud dítě pokulhává pouze v jedné nebo dvou oblastech, a to ne příliš výrazně, můžeme je před nástupem do školy rozvinout určitým nácvikem a částečně je kompenzovat ostatními silnými stránkami. Pokud je ale ve více oblastech výraznější oslabení, je dost pravděpodobné, že vašeho budoucího školáka čekají větší problémy s výukou. Zdraví, tělesnou, sociální, emoční i pracovní zralost a úroveň soustředění není možné nacvičit a doladit cíleně. Zde se totiž školní zralost posuzuje podle jiných parametrů s individuálním přístupem. Takže pokud se rozhodnete, že vaše dítko letos v září do lavice neusedne, rozhodně se kvůli tomu nemusíte cítit ani jako špatní, ani jako hyperprotektivní rodiče Nestává se, že by odklad dítěti ublížil, naopak bývá odkladem k lepšímu!
 
Autor: Jana Růžičková, foto: Thinkstock
 
 
 
 

Najdete nás na Facebooku

CO SE DĚJE V ALBI